Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Zamówienia publiczne


tryb zamówienia ilość ostatnio opublikowano
Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 38 2013-01-09 14:54:55
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 2011-03-23 14:32:00
Przetarg ograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1 2010-02-09 14:17:23
Negocjacje z ogłoszeniem od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia od 14000 do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8