Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Stan sprawy

Prosimy o wypełnienie jednego z poniższych pól:

*Jeżeli znają Państwo numer pisma prosimy o wpisanie go w wyznaczonym miejscu.
   Podanie numeru pisma spowoduje wyświetlenie tylko stanu pisma o danym numerze

**Jeżeli składali Państwo kilka podań/wniosków lub nie znają Państwo nadanego pismu numeru prosimy wpisać:
    - Numer PESEL- jeżeli podanie/wniosek składała osoba prywatna
    - Numer NIP - jeżeli podanie/wniosek składała firma bądź instytucja