Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Mapa biuletynu

Urząd Gminy w Będzinie
|___Strona główna
|___WÓJT
|___ZASTĘPCA WÓJTA
|___- Planowanie przestrzenne
|___- Fundusze zagraniczne
|___- Umowy i zamówienia publiczne
|___- Działalność Gospodarcza
|___- Geodezja, grunty i ochrona śr...
|___- Gospodarka Komunalna
|___SEKRETARZ
|___- Kadry
|___- Obsługa Organów Gminy
|___- Kancelaria Urzędu
|___- Informatyk
|___- Punkt Obsługi Klienta
|___- Kultura i sport
|___- Turystyka i promocja
|___SKARBNIK
|___- Referat Finansów i Budżetu
|___URZĄD STANU CYWILNEGO
|___OBRONA CYWILNA
|___STRAŻ GMINNA
Rada Gminy
|___ Skład Rady Gminy
|___Komisje Rady Gminy
Prawo lokalne
|___Statut Gminy
|___Uchwały Rady Gminy
      |___ Rok 2013 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2012 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2011 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2010 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
|___Zarządzenia Wójta
      |___Rok 2012 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2011 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2010 - Kadencja 2010 - 2014
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
Gospodarka finansowa
|___Budżet
|___Aktualne stawki podatków
|___Uchwały w sprawie podatków
|___Wykaz udzielonych ulg podatkowych
|___Uchwały RIO
|___Sprawozdania do RIO
Gmina
|___Regulaminy
|___Wykaz zatrudnionych pracowników
|___Nabór na stanowiska urzędnicze
|___Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
|___Nabór na terapeutę integracji sensorycznej
Informacje
|___Wybory do sejmu i senatu 2011
|___Przetargi - nieruchomości
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne - archiwum
|___Ogłoszenia
|___Obwieszczenia i Postanowienia Wójta
|___Archiwum BIP
|___Zawiadomienia Wójta
|___Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych
|___Organizacje pozarządowe
|___Program usuwania AZBESTU
|___Konsultacje społeczne
Oświadczenia majątkowe
|___Informacje ogólne
|___Radni
      |___Za 2011 rok - Radni Kadencji 2010 - 2014
      |___Za 2010 rok - Radni Kadencji 2010 - 2014
      |___Za 2010 rok - Oświadczenia o nieprowadzeniu działalności z wykorzytaniem mienia gminy - Radni Kadencji 2010 - 2014
      |___Za 2010 rok - Radni Kadencji 2010 - 2014 (oświadczenia po zaprzysiężeniu na radnych)
      |___Za 2010 rok - Radni Kadencji 2006 - 2010
      |___Za 2009 rok
      |___Za 2008 rok
|___Wójt i pracownicy Urzędu
      |___Za 2011 rok
      |___Za 2010 rok
      |___Za 2009 rok
|___Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy
      |___Za 2011 rok
      |___Za 2010 rok
      |___Za rok 2009
Gminne Jednostki Organizacyje
|___Sołtysi i Rady Sołeckie
|___Zespół Szkół w Tymieniu
|___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|___Gminny Ośrodek Kultury
|___Gminny Zakład Komunalny w Będzinie
      |___Zamówienia publiczne 2012
      |___Zamowienia publiczne 2011
      |___Zamówienia publiczne 2010
|___OSP Mścice
|___OSP Będzino