Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Ewidencja spraw


Styczeń 2013
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 0
Kierownik ds. organizacyjno - administracyjnych 0 0
Planowanie przestrzenne 0 0
Punkt Obsługi Interesanta 0 0
Referat finansów i budżetu 0 0
Sekretariat Urzędu 0 0
Stanowisko ds. administracji, oświaty, kultury i sportu 0 0
Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony środowiska 0 0
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 0 0
Stanowisko ds. informatycznych 0 0
Stanowisko ds. obsługi organów gminy 0 0
Stanowisko ds. organizacji i kadr 0 0
Stanowisko ds. oświaty 0 0
Stanowisko ds. turystyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 0 0
Stanowisko Pełnomocnika Informacji Niejawnych, spraw wojskowych i obrony cywilnej 0 0
Stanowisko pracy ds. umów i zamówień publicznych 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wójt Gminy Będzino 0 0
Zastępca Wójta Gminy Będzino 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak