Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Informacje » Program usuwania AZBESTU 17-12-2012 12:24

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu.

Będzino, 17.12.2012 r.

 

                                                             Mieszkańcy Gminy Będzino

 

 

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu.

Wnioski można składać od dnia 20 grudnia 2012 r.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości  prosimy o zgłaszanie się do pok. Nr 1  tut. urzędu, bądź pod nr tel. 94-3162533.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których nieruchomości zostały zewidencjonowane w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino”  oraz dopełniły formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (tj. zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli jest wymagane).

 

Wójt Gminy Będzino

Henryk Broda

Załączniki:

1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie na usunięcie Załącznik nr 1 - otwórz

2. Wniosek- Załącznik nr 2 - otwórz

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- Załącznik nr 3 - otwórz

4. Realizacja Programu AZBEST/2013 przez Gminę Będzino - Załącznik nr 4 - otwórz


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 17-12-2012
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 17-12-2012 12:24
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 17-12-2012 12:24