Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Gminne Jednostki Organizacyje » Sołtysi i Rady Sołeckie 31-05-2012 11:43

Sołtysi i Rady Sołeckie

Sołectwa

 1. Będzinko
 2. Będzino
 3. Dobiesławiec
 4. Dobre
 5. Dobrzyca
 6. Kiszkowo
 7. Kładno
 8. Komory
 9. Łekno
 10. Łopienica / Łasin Koszaliński
 11. Mścice
 12. Popowo
 13. Skrzeszewo
 14. Słowienkowo
 15. Smolne
 16. Stoisław
 17. Strachomino
 18. Strzepowo
 19. Strzeżenice
 20. Śmiechów / Borkowice
 21. Tymień
 22. Uliszki
 23. Wierzchominko
 24. Wierzchomino

Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:
 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.
2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.
 

Zadania Rady Sołeckiej

Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

SOŁECTWO BĘDZINKO
Obejmuje miejscowości:
Będzinko, Barnin, Zagaje
Sołtys: Bereźnicki Stanisław
adres:
Barnin 7, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 184
Rada Sołecka Sołectwa Będzinko
1. Roman Kwiatkowski
2. Arkadiusz Malinowski
3. Andrzej Matuszewski
4. Henryk Stępień


SOŁECTWO BĘDZINO
Obejmuje miejscowości:
Będzino
Sołtys: Białek Kazimierz
adres:
Będzino 23, 76-037 Będzino
tel.: +48 606 644 608
Rada Sołecka Sołectwa Będzino
1. Helena Golusińska
2. Bartłomiej Góral,
3. Maria Orzechowska
4. Jolanta Sawicka
5. Kinga Stefańska


SOŁECTWO DOBIESŁAWIEC
Obejmuje miejscowości:
Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Radomno
Sołtys: Borowik Czesława
adres:
Dobiesławiec 16B/2
tel.: +48 94 3165 328, +48 788 414 666
Rada Sołecka Sołectwa Dobiesławiec
1. Grażyna Bagniuk
2. Justyna Kobylińska
3. Ryszard Domijan
4. Władysław Zachwieja


SOŁECTWO DOBRE
Obejmuje miejscowości:
Dobre, Dobre Małe, Świercz
Sołtys: Nowak Ewa
adres:
Dobre 18, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 233, +48 509 913 330
Rada Sołecka Sołectwa Dobre
1. Tomasz Banaszczak
2. Dariusz Jaroniewski
3. Łukasz Kaliszewski
4. Dawid Kowalski
5. Anna Osman
6. Albin Romecki


SOŁECTWO DOBRZYCA
Obejmuje miejscowości:
Dobrzyca
Sołtys: Augustyniak Andrzej
adres:
Dobrzyca 96, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 355
Rada Sołecka Sołectwa Dobrzyca
1. Bożena Brylińska
2. Lila Hanasz
3. Halina Lasek
4. Elżbieta Stańczak
5. Grzegorz Szumczyk


SOŁECTWO KISZKOWO
Obejmuje miejscowości:
Dworek, Kiszkowo
Sołtys: Andrzejewska Katarzyna
adres:
Kiszkowo 12, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 661 134 969
Rada Sołecka Sołectwa Kiszkowo
1. Tadeusz Bęben
2. Stanisław Jaworski
3. Stanisława Rybarczyk
4. Renata Wałdoch


SOŁECTWO KŁADNO
Obejmuje miejscowości:
Kładno, Pleśna
Sołtys: Załóg Teresa
adres:
Kładno 7, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 553
Rada Sołecka Sołectwa Kładno
1. Wanda Danielewska
2. Józef Łazarczyk
3. Elżbieta Rydel
4. Marcin Zabuda


SOŁECTWO KOMORY
Obejmuje miejscowości:
Komory
Sołtys: Kanas Tadeusz
adres:
Komory 3, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 449
Rada Sołecka Sołectwa Komory
1. Szymon Kanas
2. Anna Włodyka


SOŁECTWO ŁEKNO
Obejmuje miejscowości:
Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno
Sołtys: Jóźwiak Andrzej
adres:
Łekno 13, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 471, 692 629 677
Rada Sołecka Sołectwa Łekno
1. Weronika Bączkowska
2. Władysław Frymus
3. Irena Gromadzka
4. Teresa Korczak
5. Marian Nowak
6. Tomasz Sokołowski


SOŁECTWO ŁOPIENICA/ŁASIN KOSZALIŃSKI
Obejmuje miejscowości:
Łopienica, Łasin Koszaliński, Wiciąże Pierwsze
Sołtys: Świeboda Bożena
adres:
Łasin Koszaliński 9, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 607 178 706
Rada Sołecka Sołectwa Łopienica/Łasin Koszaliński
1. Edyta Górnowska
2. Karolina Królicka
3. Weronika Pasterz
4. Krystyna Świeboda


SOŁECTWO MŚCICE
Obejmuje miejscowości:
Łubniki, Mścice, Przybyradz
Sołtys: Antkiewicz Aniela
adres:
ul. Klonowa 3/1, 76-031 Mścice
tel.: +48 94 3165 195
Rada Sołecka Sołectwa Mścice
 1. Kazimierz Chodukiewicz
 2. Leonarda Czopko
 3. Elżbieta Frankowska
 4. Celina Jurczak
 5. Krystian Kelm
 6. Andrzej Krawiec
 7. Wanda Macki
 8. Andrzej Nożykowski
 9. Lucyna Parol
10. Kazimierz Rama


SOŁECTWO POPOWO
Obejmuje miejscowości:
Pakosław, Popowo, Ziębrze
Sołtys: Rzepka Elżbieta
adres: Popowo 21, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 384
Rada Sołecka Sołectwa Popowo
1. Beata Banaszczak
2. Tadeusz Majchrzak
3. Marzena Pelc
4. Anna Sokalska
5. Dorota Wróbel

 

SOŁECTWO SKRZESZEWO
Obejmuje miejscowości:
Skrzeszewo
Sołtys: Kołpacka Wioletta
adres:
Skrzeszewo 6/1, 76-037 Będzino
tel.: +48 94 3162 127
Rada Sołecka Sołectwa Skrzeszewo
1. Piotr Kołpacki
2. Krystyna Liwerska
3. Janina Sieńko


SOŁECTWO SŁOWIENKOWO
Obejmuje miejscowości:
Słowienkowo
Sołtys: Grabalska Anna
adres:
Słowienkowo 17/1, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3435 039, +48 785 189 069
Rada Sołecka Sołectwa Słowienkowo
1. Danuta Czerwonobroda
2. Mariusz Marszałek
3. Tadeusz Stańczak
4. Andrzej Wierzgacz

 

SOŁECTWO SMOLNE
Obejmuje miejscowości:
Smolne, Podbórz
Sołtys: Włodzimierz Januszczak
adres:
Smolne 10, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 608 200 556
Rada Sołecka Sołectwa Smolne
1. Michał Hawryluk
2. Jerzy Leszczyński
3. Liliana Panek
4. Sylwester Specyał
5. Elżbieta Teluk

 

SOŁECTWO STOISŁAW
Obejmuje miejscowości:
Stoisław
Sołtys: Eugenia Imbiorowska
adres:
Stoisław 12A/3, 76-037 Mścice
tel.: +48 517 947 430
Rada Sołecka Sołectwa Stoisław
1. Stanisław Bąska
2. Stanisław Biesek
3. Ryszard Dziwisiński
4. Irena Kacprzak
5. Marcin Marszałek
6. Łukasz Nożykowski


SOŁECTWO STRACHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Strachomino
Sołtys: Hałuszka Małgorzata
adres:
Strachomino 15, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 446, 501 355 788
Rada Sołecka Sołectwa Strachomino
1. Zbigniew Grzesiak
2. Dawid Porożyński
3. Iwona Sobieraj


SOŁECTWO STRZEPOWO
Obejmuje miejscowości:
Strzepowo
Sołtys: Chlewicki Jan
adres:
Strzepowo 31, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 880 069 542
Rada Sołecka Sołectwa Strzepowo
1. Józefa Kuś
2. Krystyna Najdzion
3. Andrzej Sikora
4. Dariusz Ziernik
5. Walentyna Ziernik


SOŁECTWO STRZEŻENICE
Obejmuje miejscowości:
Strzeżenice
Sołtys: Żakowska-Węgielnik Krystyna
adres:
Strzeżenice 5C, 76-031 Mścice
tel.: +48 512 338 276
Rada Sołecka Sołectwa Strzeżenice
1. Anita Bucholc
2. Tomasz Bujak
3. Zdzisław Picheta
4. Katarzyna Polakowska
5. Józef Powałka


SOŁECTWO ŚMIECHÓW/BORKOWICE
Obejmuje miejscowości:
Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów
Sołtys: Andrzejewska Monika
adres:
Śmiechów 20, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 502 223 589
Rada Sołecka Sołectwa Śmiechów/Borkowice
1. Andrzej Kuśmierski
2. Jerzy Michalak
3. Halina Michno
4. Marian Mróz
5. Henryk Szpiker
6. Grzegorz Skrzypczak
7. Krystyna Targos

SOŁECTWO TYMIEŃ
Obejmuje miejscowości:
Tymień
Sołtys: Sondecka Krystyna
adres:
Tymień 27/3, 76-035 Tymień
tel.: +48 94 3181 665
Rada Sołecka Sołectwa Tymień
1. Kazimierz Kret
2. Bogumiła Nowak
3. Władysław Mazur
4. Helena Szczur


SOŁECTWO ULISZKI
Obejmuje miejscowości:
Uliszki
Sołtys: Kostrzewa Bogdan
adres:
Uliszki 2, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 324, 660 322 850
Rada Sołecka Sołectwa Uliszki
1. Agnieszka Kober
2. Bronisław Nowak
3. Roman Turkacz


SOŁECTWO WIERZCHOMINKO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchominko
Sołtys: Terelak Bogdan
adres:
Wierzchominko 14, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 94 3181 004
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchominko
1. Marzena Jaśkiewicz
2. Jan Małyska
3. Edyta Snoch


SOŁECTWO WIERZCHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchomino
Sołtys: Kępa Janusz
adres:
Wierzchomino 40, 76-038 Dobrzyca
tel.: +48 692 497 994
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchomino
1. Anna Grajper
2. Eugeniusz Kacprzak
3. Małgorzata Obrembska
4. Edyta Siedlecka

 


 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 02-03-2011
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 02-03-2011 14:50
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 31-05-2012 11:43