Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Gmina » Nabór na terapeutę integracji sensorycznej 18-01-2013 07:20

Nabór na stanowisko Terapeuta integracji sensorycznej

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko: Terapeuty integracji sensorycznej (umowa zlecenie)

w okresie od stycznia 2013r. do 20.08.2013 r.,

w wymiarze 600 godz.

 ( 20 osobowa grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mścicach - 30 godz. na 1 uczestnika)

 

Wójt Gminy Będzino informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy :Terapeuty integracji sensorycznej (umowa zlecenie)

została wybrana

Pani Beata Rados – Cudak  – zam. Strzekęcino.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru, wskazała wyżej wymienioną do objęcia przedmiotowego stanowiska jako kandydatkę, która spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Pani Beata Rados – Cudak posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie,

które gwarantują prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków terapeuty integracji sensorycznej w projekcie partnerskim pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Będzino, 15 stycznia 2013 r.

Henryk Broda

Wójt Gminy Będzino


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 15-01-2012
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 08-12-2010 13:40
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 18-01-2013 07:20