Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Rada Gminy » Komisje Rady Gminy 07-12-2010 09:39

Komisje Rady Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Komisje Rady Gminy:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Infrastruktury Technicznej
- Komisja Oświatowo - Społeczna
- Komisja Rolnictwa i Przemysłu
- Komisja Budżetowo - Finansowa
- Doraźna Komisja StatutowaKomisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Kwaśniowski Stanisław - przewodniczący
2. Jóźwiak Andrzej - członek
3. Kowalewska Dorota - członek
4. Woźnicki Aleksander - członek


 

Komisja Infrastruktury Technicznej

Skład Komisji:
1. Woźnicki Aleksander - przewodniczący
2. Kwaśniowski Stanisław - członek
3. Sikorski Zbigniew - członek
4. Szczur Michał - członek


 

Komisja Oświatowo - Społeczna

Skład komisji:
1. Parol Lucyna - przewodnicząca
2. Adamiuk Franciszek - członek
3. Banaszczak Joanna - członek
4. Najdzion Krystyna - członek


 

Komisja Rolnictwa i Przemysłu

Skład komisji:
1. Krawiec Andrzej - przewodniczący
2. Gołębiewski Adam - członek
3. Kowalewska Dorota - członek


 

Komisja Budżetowo - Finansowa

Skład Komisji:
1. Staniak Bogdan - przewodniczący
2. Grudzień Barbara - członek
3. Jóźwiak Andrzej - członek
4. Nożykowski Andrzej - członek


 

Doraźna Komisja Statutowa

Skład komisji:
1. Sikorski Zbigniew - przewodniczący
2. Banaszczak Joanna - członek
3. Gołębiewski Adam - członek
4. Krawiec Andrzej - członek
5. Nożykowski Andrzej - członek


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 07-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 07-12-2010 09:39
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 07-12-2010 09:39