Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » STRAŻ GMINNA 03-12-2012 12:06

Straż Gminna

Dom Kultury w Będzinie
76-037 Będzino 21


Kontakt: Krzysztof Płachta - Komendant Straży Gminnej
tel: +48 94 34 11 304;  fax: +48 94 34 25 609
e-mail: sg@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
III Piętro
Podległość: Straż Gminna podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Straży Gminnej w Będzinie należy:
 1. Ochrona porządku w miejscach publicznych,
 2. Zabezpieczanie miejsc popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wypadku lub awarii,
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. Kontrola zabezpieczenia prac inwestycyjno – remontowych na  terenie gminy,
 5. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 6. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 7. Kontrola utrzymania ładu i porządku na terenie gminy,
 8. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
 9. Dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych niezbędnych do wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżanie przed Sądem w zakresie dotyczącym ustawowych uprawnień,
10. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania,
11. Współdziałanie z organizatorami zgromadzeń i imprez masowych,
12. Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.   


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 13:26
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 03-12-2012 12:06