Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » URZĄD STANU CYWILNEGO 06-12-2010 13:10

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Dorota Kokłowska
tel:
+48 94 31 62 538
e-mail: d.koklowska@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 8
Podległość: Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego z związanych z nim  spraw  rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności:
1. Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń  mających wpływ na stan cywilny osób,
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4. Przechowywanie, konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
7. Wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
8. Ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 13:10
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 13:10