Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Referat Finansów i Budżetu 14-12-2010 09:48

Referat Finansów i Budżetu

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt:
1. Urszula Burzyńska - referat budżetu wydatki,  94 31 62 554, u.burzynska@bedzino.pl
2. Maciej Ksiądz - referat budżetu wydatki,      94 31 62 554,
3. Patrycja Woltmann - referat budżetu wydatki,  94 31 62 554, p.woltmann@bedzino.pl
4. Grażyna Grzelka - referat budżetu podatki,    94 31 62 552, g.grzelka@bedzino.pl
5. Katarzyna Kubicka - referat budżetu podatki,  94 31 62 552, k.kubicka@bedzino.pl
6. Justyna Hanasz - referat budżetu wydatki,     94 31 62 547, j.hanasz@bedzino.pl
7. Anetta Tomala - kasa, podatek transportowy,   94 31 62 548, a.tomala@bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 18 - KASA, II Piętro, pokój nr 20 - PODATKI, II Piętro, pokój nr  - WYDATKI
Podległość: Referat finansów i budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

Do zadań referatu finansowo-budżetowego należy:
 1. Przygotowanie projektu budżetu Gminy,
 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
 3. Udzielanie pomocy Wójtowi przy wykonywaniu budżetu gminy,
 4. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
 5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 6. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,                                 
 7. Sprawowanie i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
10. Rozliczanie inwentaryzacji,
11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych, w tym podatku rolnego i leśnego, oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
    - prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
    - gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
    - przygotowanie aktów administracyjnych w sprawach podatków i opłat,
    - przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
    - podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
    - prowadzenie ewidencji aktualizacji tytułów wykonawczych.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 13:03
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 14-12-2010 09:48