Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Kultura i sport 06-12-2010 12:41

Administracyja oświaty, Kultura i sport

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Mariusz Jaroniewski
tel: +48 94 31 62 555
e-mail: m.jaroniewski@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6
Podległość: Stanowisko ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu należą sprawy:
1. Związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
2. Związane z udzieleniem pomocy dyrektorom jednostek oświatowych w pracach remontowych placówek,
3. Związane z ustalaniem zasad określających wysokość odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
4. Związane ze współdziałaniem z klubami sportowymi i merytoryczna kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel z budżetu gminy,
5. Z zakresu organizacji bloku imprez sportowo – rekreacyjnych,
6. Koordynowanie prac nad opracowywaniem rocznych harmonogramów imprez kulturalnych i kulturalno – sportowych oraz pomoc w ich organizacji,
7. Zbieranie informacji o źródłach i możliwościach pozyskania funduszy pozabudżetowych na cele związane z działalnością z zakresu kultury i sportu oraz pomoc w sporządzaniu wniosków o ich pozyskanie.

 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:41
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:41