Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Punkt Obsługi Klienta 06-12-2010 12:36

Punkt Obsługi Klienta

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Jolanta Kępińska
tel:
+48 94 31 62 557
e-mail: j.kepinska@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter
Podległość: Pracownik Punktu Obsługi Klienta podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań Punktu Obsługi Klienta należy:
1. Udzielanie informacji o trybie i sposobie załatwiania konkretnej sprawy w Urzędzie,
2. Udostępnianie wzorów wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu,
3. Pomoc w redagowaniu pism kierowanych do Urzędu,
4. Udzielanie informacji i kierowanie klientów do właściwych komórek organizacyjnych,
5. Kierowanie rozmów telefonicznych na właściwe stanowiska pracy.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:36
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:36