Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Informatyk 10-10-2012 07:19

Informatyk

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Tomasz Zwierzyński
tel:
+48 94 31 62 545
e-mail: informatyk[at]bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 23
Podległość: Informatyk podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. informatycznych należy:
1. Pełnienie obowiązków administratora sieci komputerowej,
2. Dokonywanie przeglądów poszczególnych odbiorników w sieci i serwerze,
3. Przeprowadzanie archiwizacji danych,
4. Prowadzenie serwisu sprzętu komputerowego,
5. Pełnienie nadzoru nad informatykami w placówkach szkolnych i jednostkach budżetowych w Gminie.
6. Stałe aktualizowanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:33
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 10-10-2012 07:19