Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Kancelaria Urzędu 06-12-2010 12:30

Kancelaria Urzędu

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Wioletta Mróz
tel:
+48 94 31 62 530
e-mail: ug@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I Piętro, pokój nr 12
Podległość: Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kancelaryjno – technicznych należy:
1. Prowadzenie ewidencji korespondencji,
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
3. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
4. Przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy,
5. Łączenie rozmów telefonicznych,
6. Redagowanie pism.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:30
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:30