Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Obsługa Organów Gminy 06-12-2010 12:26

Obsługa Organów Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Ewa Jaroniewska
tel:
+48 94 31 62 539
e-mail: e.jaroniewska@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I Piętro, pokój nr 11
Podległość: Stanowisko ds. obsługi organów gminy podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej Komisji oraz Wójta Gminy a w szczególności:
 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 3. Przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. Przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji i Zarządu,
 5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, a także jej komisji,
 6. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej komisji,
 7. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji Rady,
 8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez Radnych,
 9. Wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady Gminy w zakresie organizacji pracy Rady Gminy,
10. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, zarządzeń wewnętrznych oraz decyzji, postanowień Wójta jako kierownika urzędu,
11. Prowadzenie zbioru dokumentów z kontroli zewnętrznych Urzędu.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:26
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:26