Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Kadry 06-12-2010 12:25

Kadry

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Janina Armańska
tel:
+48 94 31 62 547
e-mail: j.armanska@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 17
Podległość: Stanowisko ds. kadr podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr należą sprawy związane z:
1. Prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników,
2. Organizowaniem szkolenia i doskonalenia zawodowego  pracowników,
3. Przygotowaniem materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
4. Zapewnieniem warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych  pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
5. Przygotowaniem i wydaniem świadectw pracy,
6. Ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników,
7. Kompletowaniem wniosków emerytalno – rentowych,
8. Prowadzeniem archiwum zakładowego.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:19
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:25