Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Gospodarka Komunalna 06-12-2010 12:13

Gospodarka Komunalna

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Lech Przełuski
tel:
+48 94 31 62 535
e-mail: l.przeluski@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 5
Podległość: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej podlega bezbośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej należy :
 1. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 2. Sprawy z zakresu budowy, modernizacji, ochrony i zarządzania drogami,
 3. Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 4. Prowadzenie spraw dotyczących czystości i porządku na terenie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i na zewnątrz,
 6. Nadzorowanie prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 7. Prowadzenie magazynu materiałów,
 8. Prowadzenie księgi inwentarzowej,
 9. Okresowa analiza stanu bhp w Urzędzie Gminy oraz przygotowanie projektów wewnętrznych instrukcji dotyczących bhp,
10. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonane roboty oraz usługi,
11. Zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,
12. Bieżąca współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji zadań w sołectwie,
13. Rejestracja, współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy Społecznym Komitetom Budowy działających na terenie gminy,
14. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
15. Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:13
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:13