Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Geodezja, grunty i ochrona śr... 06-12-2010 12:07

Geodezja, Gospodarka Gruntami i Ochrona Przyrody

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Jerzy Nowak
tel:
+48 94 31 62 534
e-mail: n.jerzy@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4
Podległość: Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody podlega bezbośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody należą sprawy z zakresu:
 1. Łowiectwa,
 2. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 3. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym w szczególności:
    - wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
    - ochrony środowiska przed odpadami,
 4. Ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności:
    - przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
    - wyłączanie gruntów z produkcji,
    - rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych, zdegradowanych i ich użyźniania,
 5. Gospodarki wodnej,
 6. Ochrony powietrza atmosferycznego, 
 7. Organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
 8. Nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
 9. Komunalizacji gruntów,
10. Prowadzeniem ewidencji gruntów,
11. Tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
12. Ochrona przyrody,
13. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 12:07
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 12:07