Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Umowy i zamówienia publiczne 06-12-2010 11:52

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Beata Krasowska
tel:
+48 94 31 62 534
e-mail: k.beata@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4
Podległość: Stanowisko ds. umów i zamówień publicznych podlega bezbośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. umów i zamówień publicznych należą sprawy z zakresu:   
1. Prowadzenia spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych,
2. Prowadzenia rejestru umów zawieranych przez Urząd,
3. Udostępniania gminnego zasobu nieruchomości (wydzierżawianie i użyczenie gruntów ),
4. Prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno – rentowym rolników indywidualnych (umowy, zaświadczenia, zeznania świadków),
5. Dokonywania zakupów towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 11:52
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 11:52