Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » - Fundusze zagraniczne 15-01-2013 14:36

Fundusze zagraniczne

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Sylwia Halama
tel:
+48 94 31 62 547
e-mail: s.halama@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1
Podległość: Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zagranicznych podlega bezbośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zagranicznych należy:
1. Analiza możliwości wykonania zadań gminy przy pomocy środków pomocowych oraz innych środków finansowych pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych,
2. Przygotowywanie wniosków na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pomocowych oraz innych pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy,
3. Rozliczanie wydatkowania środków finansowych na inwestycje i inne zadania wykonywane ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych,
4. Współpraca z organizacjami i podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem środków pomocowych. 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 11:48
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 15-01-2013 14:36