Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Informacje » Zawiadomienia Wójta Ilość dokumentów w dziale: 51

Tytuł dokumentu Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowie ziemnego stawu retencyjnego dla ustabilizowania stosunków wodnych na dz. Nr 202 w obrębie ewidencyjnym Śmiechów, gmina Będzino" 07 sty 2013 (13:44)
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 36+200 do km 38+703 na terenie działek nr 127/1, 228/4, 225/2, 267/70, 715/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice, miejscowości Mścice w gminie Będzino? 07 sty 2013 (07:14)
INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDZINO o publikacji uchwały Nr XXIII/161/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Śmiechów 12 gru 2012 (12:30)
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o wpłynięciu w dniu 14 września 2012 r. wniosku Pana Ryszarda Kowalskiego, Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM", ul. Sosnowa 6A/E, 71-648 Szczecin, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 36+200 do km 38+703 na terenie działek nr 127/1, 228/4, 225/2, 267/70, 715/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice, miejscowości Mścice w gminie Będzino" 20 lis 2012 (08:42)
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o wpłynięciu wniosku Pana Ryszarda Kowalskiego, Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM", ul. Sosnowa 6A/E, 71-648 Szczecin, działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 36+200 do km 38+703 na terenie działek nr 127/1, 228/4, 225/2, 267/70, 715/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice, miejscowości Mścice w gminie Będzino" 20 lis 2012 (08:39)
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Śmiechów - Gąski, zlokalizowanej na terenie gminy Będzino oraz gminy Mielno. 11 kwi 2012 (11:26)
INFORMACJA o wydaniu dnia 13.05.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami 16 maj 2011 (09:21)
INFORMACJA o wydaniu dnia 13.05.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na działce nr 101/59 w obrębie ewidencyjnym Strachomino w gminie Będzino. 13 maj 2011 (14:13)
INFORMACJA o wydaniu dnia 18.02.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego(obory) na działce nr 13/21 w miejscowości Kazimierz Pomorski, obrębie ewidencyjnym Łekno w gminie Będzino. 21 lut 2011 (18:18)
Zawiadomienie wydaniu decycji nr 15/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja umarzająca. 22 gru 2010 (11:55)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji obejmującej przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Bałtyckiej w miejscowości Mścice zlokalizowanej na działkach nr 14/11, 238, 242/30, 242/37, 242/39 obręb ewidencyjny Mścice w gminie Będzino, zjazdów z drogi i dojść do posesji, budowy chodników i kanalizacji deszczowej. 09 gru 2010 (18:22)
Informacja o wydaniu dnia 8.12.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: montażu czterech zbiorników o pojemności 6700 dm3 każdy, służących do magazynowania ciekłego propanu na potrzeby ogrzewania budynków inwentarskich fermy drobiu na działce nr 8/16 w obrębie ewidencyjnym Kładno w gminie Będzino. 09 gru 2010 (17:53)
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji nr 13/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników magazynowania plastyfikatorów (V=30m3 i V=40m3) zlokalizowanych na działce Nr 165 w obrębie ewidencyjnym Mścice w gminie Będzino 30 lis 2010 (07:28)
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Bałtyckiej w miejscowości Mścice zlokalizowanej na działkach nr 14/11, 238, 242/30, 242/37, 242/39 obręb ewidencyjny Mścice w gminie Będzino. 25 lis 2010 (08:36)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dotyczącego usytuowania elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania w części obrębów Dobre i Popowo. 08 lis 2010 (20:08)
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiorników magazynowania plastyfikatorów ( V=30m3 i V=40m3) 04 lis 2010 (12:19)
Zawiadomienie o wydaniu decycji nr 13/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji nt.: zmianie sposobu użytkowania budynków: socjalno-biurowego i magazynowego, hal produkcyjnych oraz suszarni na budynki do obróbki i wyroby elementów meblowych na działkach nr 262/47, 262/48, 262/22, 262/41, 262/40 miejscowości Mścice w gminie Będzino. 04 lis 2010 (12:16)
POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p. n. przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Bałtyckiej w miejscowości Mścice zlokalizowanej na działkach nr 14/11, 238, 242/30, 242/37, 242/39 obręb ewidencyjny Mścice w gminie Będzino. 29 paź 2010 (12:43)
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: stabilizacji przepływu wody w rzece Tymienicy ? Rezerwat Przyrody ?Wierzchomińskie Bagna? zlokalizowanej na działce Nr 246 w obrębie ewidencyjnym Smolne w gminie Będzino. 25 paź 2010 (14:37)
POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p. n. budowie zbiorników magazynowania plastyfikatorów ( V=30m3 i V=40m3) zlokalizowanych na działce Nr 165 w obrębie ewidencyjnym Mścice w gminie Będzino 25 paź 2010 (13:33)
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na działce nr 7/1 w obrębie ewidencyjnym Kładno w gminie Będzino. 19 paź 2010 (12:40)
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na: budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na działce nr 101/59 w obrębie ewidencyjnym Strachomino w gminie Będzino. 19 paź 2010 (12:23)
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na montaż czterech zbiorników o pojemności 6700 dm3 każdy, służących do magazynowania ciekłego propanu na potrzeby ogrzewania budynków inwentarskich fermy drobiu na działce nr 8/16 w obrębie ewidencyjnym Kładno w gminie Będzino. 14 paź 2010 (13:30)
ZAWIADOMIENIE o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nt. przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Bałtyckiej w miejscowości Mścice. 08 paź 2010 (13:09)
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiorników magazynowania plastyfikatorów ( V=30m3i V=40m3) 06 paź 2010 (07:28)
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zmianie sposobu użytkowania budynków: socjalno-biurowego i magazynowego, hal produkcyjnych oraz suszarni na budynki do obróbki i wyroby elementów meblowych 23 wrz 2010 (14:26)
INFORMACJA o wydaniu dnia 10.09.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobre i Stoisław, zlokalizowanej na działkach nr 11/9, 29/4, 15, 179, 28, 18/1, 18/3, 25, 16/4, 16/8, 31, 9/25, 13/2, 34, 52/4, 52/5, 52/2, 55, 54/8, 54/7, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 73, 74, 75, 51, 173/1, 42/2, 42/6, 42/7, 76/5, 76/8, 76/4, 76/7, 76/1, 72/2, 77, 78, 41/1, 176, 80/1, 80/2, 81/1, 82/8, 81, 96, 95, 116/1, 35/1, 34/4, 34/3, 11, 35/2, 35/1, 116/3 123, 121, 120/2, 120/1, 119, 118, 24/3, 124/6, 30/1, 30/2, 25/1, 25/17, 25/18, 25/6, 25/10, 124/5, 124/2, 125, 126, 29/2, 28/3, 127, 128, 129/2, 129/1, 130, 28/4, 28/7, 172/1, 172, 172/2, 188/4, 13/2, 13/4, 13/5, 34, 52/6, 52/11, 52/12, 53, 54/1, 59, 84, 60, 61, 62/30, 62/31, 69/10, 69/9, 62/32, 69/12, 62/29, 62/28, 62/27, 62/25, 62/23, 62/20, 9/26, 9/18, 9/17, 182, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12 12 w obrębie ewidencyjnym Dobre w gminie Będzino. 20 wrz 2010 (07:41)
Zawiadomienie o wydaniu decycji nr 5/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji nt.: budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, zbiorniki naziemne 3 x 6700 l na płycie fundamentowej z ogrodzeniem wraz z zewnętrzną instalacją gazową dla zasilania suszarni zboża w istniejącym budynku gospodarczym na dz. nr 4/6 w miejscowości Kazimierz Pomorski, obręb ewidencyjny Łekno, gm. Będzino. 08 wrz 2010 (07:32)
INFORMACJA o wydaniu dnia 30.08.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 36/2 i 36/3 obręb ewidencyjny Kładno oraz na działce nr 12 obręb ewidencyjny Śmiechów w gminie Będzino. 01 wrz 2010 (13:29)
INFORMACJA o wydaniu dnia 03.08.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie układu komunikacyjnego drogi lokalnej łączącej miejscowości Kładno (na terenie działek nr 14/9, 17, 30, 31, 36/2, 117, 118) i Tymień (na terenie działek nr 61/18, 61/19, 62, 63, 107) z drogą krajową nr 11, regulacji przepustów, istniejącego mostu i rowów odwadniających oraz budowie zjazdów do posesji. 04 sie 2010 (14:41)


    1  2    następne »