Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Informacje » Obwieszczenia i Postanowienia Wójta Ilość dokumentów w dziale: 25

Tytuł dokumentu Data aktualizacji
POSTANOWIENIE w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory, nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko, nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 16 paź 2012 (12:34)
POSTANOWIENIE o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory, nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko, nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino, w gminie Będzino 03 paź 2012 (12:19)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory, nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino. 06 wrz 2012 (09:46)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 i 0,4kV, stacji transformatorowej, słupa linii napowietrznej wraz z przyłączami na działkach nr 165, 133, 283, 224, 175/2, 196, 197/14, 197/13, 197/10, 197/12, 191/32, 191/33, 191/34, 191/35, 191/36, 195/2, 191/25, 194, 191/8, 195/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice w gminie Będzino. 09 lip 2012 (12:23)
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Śmiechów - Gąski, zlokalizowanej na terenie gminy Będzino oraz gminy Mielno. 27 kwi 2012 (14:35)
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Będzino w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej Śmiechów - Gąski, zlokalizowanej na terenie gminy Będzino oraz gminy Mielno. 11 kwi 2012 (08:37)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie geodezyjnym Śmiechów 29 mar 2012 (09:23)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino. 21 mar 2012 (07:45)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO w sprawie zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino? 19 mar 2012 (12:34)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Śmiechów - Gąski, zlokalizowanej na terenie gminy Będzino oraz gminy Mielno. 22 lut 2012 (09:59)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15-tu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 18 sty 2012 (14:49)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej sktadającej się z 15-tu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 12 gru 2011 (08:05)
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/95/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 22 lis 2011 (11:10)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino?wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. ?Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino? sporządzono w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Będzinie Nr XXXII/286/2009 z 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w celu wyznaczenia terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych ?WIERZCHOMINO? w obszarze administracyjnym gminy Będzino. 08 sie 2011 (07:20)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,5MW wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na działce nr 101/59 w obrębie ewidencyjnym Strachomino w gminie Będzino. 13 kwi 2011 (07:11)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,5MW wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na działce nr 7/1 w obrębie ewidencyjnym Kładno w gminie Będzino. 13 kwi 2011 (07:09)
POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko p.n. budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan, zbiorniki naziemne 3 x 6700 l na płycie fundamentowej z ogrodzeniem wraz z zewnętrzną instalacją gazową dla zasilania suszarni zboża w istniejącym budynku gospodarczym na dz. nr 4/6 w miejscowości Łekno. 06 lip 2010 (14:37)
OBWIESZCZENIE Wóta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynków: socjalno-biurowego i magazynowego, hal produkcyjnych oraz suszarni na budynki do obróbki i wyroby elementów meblowych zlokalizowanej na działkach nr 262/47, 262/48, 262/22, 262/41, 262/40 w miejscowości Mścice w gminie Będzino 10 cze 2010 (13:51)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Pleśna. 23 kwi 2010 (10:50)
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p. n. na zmianę sposobu użytkowania budynków: socjalno - biurowego i magazynowego, hal produkcyjnych oraz suszarni na budynku do obróbki i wyrobów elementów meblowych na działkach nr 262/47, 262/48, 262/22, 262/41, 262/40 w miejscowości Mścice. 26 paź 2009 (14:09)
POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko p.n. budowie hali wstępnej obróbki drewna zlokalizowanej na działce Nr 279 w miejscowości Mścice gmina Będzino. 21 paź 2009 (13:33)
POTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. budowie posadowienia zbiorników magazynowych plastyfikatorów zlokalizowanej na dz. nr 165 w miejscowości Mścice, gm. Będzino. 12 paź 2009 (12:36)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębach ewidencyjnych Łabusz, Mścice, Strzeżenice, Śmiechów i Tymień. oraz OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie kablowej linii WN 110 kV z linią telekomunikacyjną, zabezpieczeniami technicznymi, a także inną infrastrukturą techniczną związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięcia od granicy projektowanego GPZ (dz. Nr 302, obręb Dygowo) do stacji 400/220/110kV Dunowo (dz. Nr 2/12, obręb Giezkowo). 14 gru 2009 (14:50)
Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Pleśna 06 lip 2009 (11:06)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Śmiechów PP 7322-1/09 23 cze 2009 (13:27)