Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Zamówienia publiczne


tytuł zamówienia data publikacji status składania ofert
1/2010 INFORMACJA o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 09-02-2010 14:17 Zakończone