Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

Urząd Gminy w Będzinie » ZASTĘPCA WÓJTA 06-12-2010 10:59

Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje:  Henryk Lubocki
Podległość:
Zastępca Wójta podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: l.henryk@bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12

Zastępca Wójta w ramach wyznaczonych przez Wójta kompetencji wykonuje zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzoruje działalność stanowisk pracy realizujących te zadania.

Kompetencje i zadania Zastęcy Wójta:
1. Sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
2. Wykonywanie zadań powierzonych mu przez Wójta.
3. Reprezentowanie gminy w sprawach, do prowadzenia których posiada upoważnienie Wójta.
4. Nadzór, koordynacja pracy, ustalanie zakresów czynności na stanowiskach pracy ds.:
   - planowania przestrzennego,
   - pozyskiwania funduszy zagranicznych i pozabudżetowych,
   - umów i zamówień publicznych,
   - ewidencji działalności gospodarczej,
   - geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody,
   - infrastruktury technicznej,
   - gospodarki komunalnej. 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 06-12-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 06-12-2010 10:59
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 06-12-2010 10:59