Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino - www.bedzino.pl

1/2010 INFORMACJA o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

09-02-2010 14:17

ZP.3410/1/10
Będzino, 08.02.2010r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 
Informuję, że w trybie zapytania o cenę do realizacji zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez:
- ARCHI - Pracownia Projektowo-Usługowa arch. Lidia Zielińska – Lorek
75-359Koszalin ,ul. Kościuszkowców 7 (100pkt.)
 
Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.) informuję, iż ww. postępowaniu ofertę złożyły:
- Biuro Projektowe Architektury i Urbanistyki architekt Maria Wiśniewska ul. Witkacego 6, 78-200 Białogard, która otrzymała wg oceny ofert 86,89 pkt.

Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 08-02-2010
Wprowadził(a): Tomasz Zwierzyński
Data wprowadzenia: 09-02-2010 14:17
Zaktualizował(a): Tomasz Zwierzyński
Ostatnia aktualizacja: 09-02-2010 14:19